Með persónulegri þjónustu sem er tileinkuð bæði eigendum gististaða og gesta sem koma til okkar þá hefur GreenKey vaxið hratt og orðið leiðandi í umsjón gististaða fyrir eigendur á Íslandi.

Þjónustan er hönnuð með það að markmiði að hagræða og ferla alla þætti gististaðar til að hámarka ánægju gesta, starfsfólks og enginn tími fari til spillis.

Við kappkostum að veita framúrskarandi þjónustu með það að markmiði að auka verðmæti gististaðar og að hámarka hagnað eigenda.

GreenKey er með starfsstöðvar í Reykjavík og á Selfossi þar sem félagið er með tvö starfræk þvottahús og starfsmenn GreenKey eru til staðar allan sólarhringinn, allt árið í kring.

Framkvæmdastjóri

Davíð Vilmundarson

Innanhúsráðgjafi

Aline Teixeira Soares

Stjórnarformaður

Bjarki Már Magnússon

Rekstrarstjóri

Guðmundur Árni Ólafsson

Umsjónarmaður Fasteigna

Noah Brown

Gæðastjóri

John Allen

Verkefnastjóri

Davíð Karl Wiium

Ræstingastjóri

Tiago Oliveira

Fjármálastjóri

Jón Pálsson

Þjónustufulltrúi

Sherilyn Susaya